Quy trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô

976

Giao thông Việt Nam: Quy trình sát hạch

a. Sát hạch lý thuyết: Đối với các hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F được thực hiện trên máy vi tính. Đối với hạng A1, thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính.

b. Sát hạch thực hành lái xe trong hình: Đối với các hạng B1, B2, C, D, E, thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch có gắn thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Đối với các hạng A1, A2 và các hạng F, thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch hoặc sân sát hạch

c. Sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng: Áp dụng đối với các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.

Giao thông Việt Nam (sưu tầm)