Xe máy phải đủ các điều kiện này mới được tham gia giao thông

1140

Các loại xe máy muốn lưu thông trên đường bộ phải đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật.

Ban tư vấn luật giao thông đường bộ – Công ty luật Dragon