Thủ tục đổi bằng lái xe ô tô đã hết hạn [infographics]

5451

Khi đến thời hạn bạn phải đổi bằng lái xe (giấy phép lái xe) và được cấp thêm thời hạn mới