Lưu ý khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

128

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về nhân lực: Có đủ số lượng nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về phương tiện vận tải: Có đủ số lượng phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về kinh doanh: Có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về an toàn giao thông: Có đủ các giấy tờ, tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Để xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Các loại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 02 loại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: Giấy phép này được cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô: Giấy phép này được cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Lưu ý khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý những điều sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ đúng hạn và đúng nơi quy định.
 • Trả phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn đang có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bạn có thể liên hệ với một công ty luật uy tín để được tư vấn và hỗ trợ.