Mức phạt đối xe ô tô, xe khách chở quá số người quy định

249

Mức phạt tiền cụ thể cho hành vi chở qua số người quy định của người điều khiển và chủ phương tiện được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, khoản 2, 4 và điểm a,c khoản 8, điểm a khoản 9 Điều 23 Nghị Định 100 quy định mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, xe ô tô chở người và các loại xe tương tự chở quá sổ người quy định như sau:

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

Phạt bổ sung

1

Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ Đối với xe chạy cự ly nhỏ hơn 300km: Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt).

 

Đối với xe chạy cự ly trên 300km: Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người.

– Trường hợp chở vượt trên 50% đến 100% số người quy định bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Trường hợp chở vượt trên 100% bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng. Và buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định.

2

Chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ

3

Chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ

4

Chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ

**Mức phạt đối với chủ xe được quy định tại khoản 3, 6 Điều 30 Nghị định 100:

Đối với xe ô tô chở hành khách, xe ô tô chở người và các loại xe tương tự (chạy tuyến cự ly nhỏ hơn 300km) chở quá số người:

– Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng.

– Đối với tổ chức giao phương tiện cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 80 triệu đồng.

Đối với xe ô tô chở hành khách, xe ô tô chở người và các loại xe tương tự (chạy tuyến cự ly trên 300km) chở quá số người quy định:

– Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 1 triệu – 2 triệu đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng.

– Đối với tổ chức giao phương tiện cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện: Phạt tiền từ 2 triệu – 4 triệu đồng/ mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 80 triệu đồng.

Để thuận tiện cho việc tra cứu, hãy tải app iThong để có thể tra cứu tát cả mức phạt về giao thông một cách nhanh và chính xác nhất.