VIETMAP GPS Tracking

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.

Chúng tôi giới thiệu tới các bạn phiên bản cài đặt VIETMAP GPS Tracking .

Để tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát ô tô, định vị GPS, bản đồ Vietmap

Liên hệ: 091 303 1525

(support WinXP, Vista, Win7)

Phiên bản cài đặt Installer

Quản Lý – Fleet Management

VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.3.27.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.3.1.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.2.22.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.12.31.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.12.8.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.10.26.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.10.11.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.9.19.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.9.3.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.1.12.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.9.12.25.rar

Chống Trộm – Anti-Thief

VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.9.12.25.rar


Phiên bản chạy trực tiếp – yêu cầu phải máy phải cài .Net Framework 2.0 trước

Quản Lý – Fleet Management

VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.3.27.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.3.1.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.2.22.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.12.31.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.12.8.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.10.11.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.9.19.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.9.3.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.1.12.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.9.12.25.rar

Chống Trộm – Anti-Thief

VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.9.12.25.rar


Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.27

 • Hỗ trợ Windows 7 (64bit)
 • Hiển thị nhóm xe trong báo cáo
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.1

 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.2.22

 • Cho phép xem số liệu reports dưới theo nhóm, thêm một số báo cáo hành trình
 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.31

 • Update bản đồ
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.8

 • Hỗ trợ lưu/xem lại lộ trình dạng file *.vmp
 • Thêm báo cáo trộn/xả bê tông theo hành trình
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.9.19

 • Hỗ trợ multi-camera (1 box – 1 camera, 1 box – nhiều camera)
 • Hỗ trợ xác định chiều quay xe bồn betong

Thay đổi trong phiên bản 2.10.3.2

 • Thêm chức năng quản lý chi phí và tính cước (dùng cho taxi)
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.20

 • Thêm chức năng remmember password (lưu password cho lần sau)
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.12

 • Thêm chức năng ghi chú vào danh sách xe trong phần xem online. Có thể ẩn/hiện các cột trên danh sách xe
 • Thêm chức năng zoom hình ảnh
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.25

 • Gộp chung 2 báo cáo về thống kê dừng xe: cho phép lọc theo thời gian dừng, dừng xe tắt máy, mở máy…
 • Thêm chức năng setup cảnh báo âm thanh chống trộm
 • Sửa một số lổi về hiển thị ảnh của camera

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.5

 • Sửa lỗi không thấy bản đồ
 • Chỉnh sửa report ra vào trạm
 • Chỉnh sửa chức năng hiển thị ảnh
 • Hỗ trợ WINDOWS 7

Giao thông việt nam – Tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát ô tô, định vị GPS, bản đồ Vietmap

Liên hệ: 091 303 1525

Tags: , , ,