Canh giữ tàu thuyền vi phạm, trả lại tàu thuyền vi phạm của Cảnh sát biển Việt Nam Ngày hỏi:26/06/2019

1205

Xin chào Luật sư, tôi đang tìm hiểu các quy định về tuần tra kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc Canh giữ tàu thuyền vi phạm, trả lại tàu thuyền vi phạm của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Luật sư tư vấn giao thông – Công ty luật Dragon trả lời:

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 15/2019/TT-BQP (có hiệu lực 01/07/2019) thì Canh giữ tàu thuyền vi phạm, trả lại tàu thuyền vi phạm như sau:

Người chỉ huy của cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì xử lý vụ việc có trách nhiệm:

1. Tổ chức canh giữ đảm bảo an toàn về người, tang vật, tàu thuyền vi phạm trong quá trình xử lý vụ việc đối với vụ việc vi phạm có tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính.

2. Tổ chức trả lại tang vật, phương tiện (nếu có) sau khi chấm dứt việc tạm giữ tang vật, phương tiện.

3. Tổ chức dẫn giải tàu thuyền nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng lãnh hải Việt Nam (nếu có) sau khi chấm dứt việc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài.

Trên đây là quy định về canh giữ tàu thuyền vi phạm, trả lại tàu thuyền vi phạm của Cảnh sát biển Việt Nam.

Trân trọng!