Chương Mỹ còn 18 dự án giao thông vướng GPMB – Giao thông Hà nội

847

Hiện nay, huyện Chương Mỹ còn tồn tại 18 dự án giao thông với chiều dài hơn 55,8km, tổng mức đầu tư hơn 273 tỷ đồng chưa hoàn thành do ách tắc khâu giải phóng mặt bằng (GPMB).


Trong số 18 dự án này có 2 dự án đường Thanh Bình – Tân Tiến, đường Hữu Văn – Hoàng Văn Thụ được khởi công từ năm 2007, 6 dự án chưa có phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ GPMB, 5 dự án chưa có quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ GPMB… Phần lớn các dự án chỉ tạm chi trả bồi thường hỗ trợ GPMB về tài sản, hoa màu.