Công điện số 04 của Bộ giao thông vận tải gửi cục đường sắt Việt nam

936

Giao thông Việt Nam 2012 – Bộ GTVT đã có Công điện 04/CĐ-BGTVT gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT và Sở GTVT các tỉnh có đường sắt chạy qua yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt, phối hợp, triển khai và kiểm tra các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại các đường ngang, đường bộ giao cắt với đường sắt, bố trí lực lượng tham gia trực chốt tại một số điểm đường ngang không có người gác thường xuyên xảy ra TNGT.

GIAO THÔNG VIỆT NAM