Công ty Luật Dragon: Hà Nội, mở đường mới sẽ thu hồi thêm 50m hai bên

866

Luật sư Dragon: UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định xử lý đất không đủ điều kiện xây dựng hai bên đường và nguyên tắc thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường mới. Theo đó, Thành phố sẽ thu hồi thêm 50m hai bên đường để xây dựng 2 tuyến phố theo quy hoạch.

Cụ thể, Thành phố xử lý các trường hợp đất có diện tích dưới 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m. Khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới Thành phố sẽ thu hồi 50m hai bên đường để xây dựng 2 tuyến phố theo quy hoạch. Quy định này có hiệu lực từ ngày 6/5/2011.

Ngôi nhà hình bao diêm trên đường 32

Về xử lý trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, quy định đưa ra cụ thể 3 phương án. Đối với các trường hợp siêu mỏng siêu méo phát sinh trước khi Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, thống kê, phân loại và phê duyệt phương án xử lý.

Trường hợp không thực hiện được việc hợp thửa đất, hợp khối nhà nếu đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện sẽ tổ chức thu hồi đất để thực hiện quy hoạch. Còn trước đây chưa có quy hoạch xây dựng thì quận, huyện, thị xã lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch và phương án xử lý được duyệt.

Trường hợp đất và nhà siêu mỏng, méo tồn tại từ 15/3/2005 đến nay quận, huyện, thị xã tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng (nếu chưa có). Các đơn vị này cũng phải rà soát, thống kê, phân loại, lập và phê duyệt phương án xử lý.

Đối với thửa đất hoặc hợp khối nhà theo phương án xử lý được duyệt nếu chủ sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp thì quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất có nhu cầu thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà theo quy định.

Thửa đất chưa đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, nhưng chủ sử dụng đất đã sử dụng ổn định, được phường, xã, thị trấn xác nhận không có tranh chấp, có nhu cầu hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà. Các đơn vị trên có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt, thông báo, hướng dẫn các chủ sử dụng đất thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà; làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định, sau khi các chủ sử dụng đất hoàn thành việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà.

Những tuyến đường mới mở Thành phố sẽ thu hồi thêm 50m hai bên, những thửa đất siêu méo sẽ hết kế để xây nhà kỳ dị

Thành phố yêu cầu thời gian thực hiện các công việc trên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày UBND quận, huyện, thị xã ra thông báo. Sau thời gian trên, nếu các chủ sử dụng đất không thực hiện được việc hợp thửa đất hoặc hợp khối nhà thì quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức việc thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch.

Ngoài ra, quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét việc cho phép chủ sử dụng đất siêu mỏng, siêu méo có nhu cầu được tổ chức khai thác, sử dụng thửa đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt để làm dịch vụ công cộng và đưa vào phương án xử lý.

Trường hợp chủ sử dụng đất không thực hiện đúng mục đích, đúng quy hoạch theo phương án xử lý đã được phê duyệt thì quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt…

Quyết định thu hồi 50m hai bên đường khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông mới, khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổng hợp, thống kê, xác định rõ ranh giới, diện tích các trường hợp thửa đất tiếp giáp và nằm ngoài chỉ giới mở đường nhưng không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng để làm căn cứ lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(sưu tầm)