Giao thông Việt nam số 1.700 tỷ đồng tiền phạt bồi dưỡng cảnh sát giao thông: Cơ sở nào?

865

Tiền thu phạt vi phạm Luật Giao thông của năm 2011 là 2.450 tỷ đồng, 70% dành để bồi dưỡng cảnh sát giao thông (tương đương hơn 1.700 tỷ đồng), 10% cho tuần tra giao thông, 10% là ban an toàn giao thông. Mức chi như vậy Bộ Tài chính có hướng dẫn không, và cơ sở nào để đưa ra?

Đây là toàn bộ nội dung chất vấn được đại biểu Huỳnh Minh Thiện (Tp.HCM) gửi qua văn bản đến Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

Tại văn bản trả lời, Bộ trưởng Huệ đã “đính chính” số tiền thu phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông của năm 2011 là 2.540,770 tỷ đồng chứ không phải là con số đại biểu Thiện đã nêu. Số tiền này bao gồm toàn bộ tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, lĩnh vực hàng không, hàng hải) và số thu từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của 5 lĩnh vực nêu trên ở cả 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Một trong những cơ sở để phân bổ sử dụng tiền phạt được nêu tại văn bản chất vấn là, từ thực tiễn tổng kết đánh giá công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng xử phạt phát sinh trong quá trình bắt giữ và xử lý vi phạm. Tại hội nghị an toàn giao thông toàn quốc năm 2006, lãnh đạo Chính phủ đã giao “Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định sử dụng kinh phí an toàn giao thông ở các địa phương theo hướng dành kinh phí này để bồi dưỡng cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mua sắm phương tiện, trang thiết bị bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Văn bản này đã hướng dẫn cụ thể về mức phân bổ cho các lực lượng như đại biểu đã chất vấn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Huệ, số trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông không phải là dành toàn bộ để chi bồi dưỡng lực lượng này mà là còn chi cho nhiều hoạt động khác, như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn hoặc gia đình của cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự giao thông…

Số trích 10% cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải hoạt động tại địa phương để sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương, các nội dung chi tương tự như của lực lượng công an.

10% cho ban an toàn giao thông của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cũng được chi cho khoảng 10 đầu mục, theo liệt kê tại văn bản trả lời chất vấn. Trong đó có chi hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông…

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON

Luật sư Nguyễn Minh Long