Sẽ tăng thời hạn đổi giấy phép lái xe lên 10 năm

960

Theo Dự thảo sửa đổi Thông tư số 07 mà Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành trong tháng 3/2011 về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì thời hạn của giấy phép lái xe được nâng lên đáng kể.

Cụ thể, giấy phép lái xe các hạng A4, B1, B2 sẽ được nâng thời hạn từ 5 năm lên 10 năm đối với người lái xe là nữ có tuổi dưới 55 và nam có tuổi dưới 60.

Với nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi vẫn giữ thời hiệu cũ 5 năm.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), việc kéo dài thời hạn đổi giấy phép lái xe là vì tới đây có mẫu gấy phép lái xe mới bằng nhựa sẽ bền hơn.

“Giấy phép lái xe sẽ được thay đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người học, thi hay đổi bằng. Ngoài ra, việc nâng thời hạn đổi bằng từ 5 năm lên 10 năm cũng là để tránh đi lại, tốn kém cho người dân,” ông Quyền nói.

Ông Quyền cũng cho biết thêm: “Nếu giấy phép lái xe bị mất, hỏng mà còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc thì chỉ phải sát hạch lại lý thuyết.”

Cũng theo ông Quyền, Bộ Giao thông Vận tải đang cùng Bộ Tài chính xây dựng thông tư liên tịch về quy định mức phí mới theo hướng điều chỉnh tăng lên và trao quyền chủ động cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh quy định khung tối đa.

Theo đó, các trung tâm đào tạo lái xe được đề xuất mức học phí, sau đó trình Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải thẩm định sao cho không vượt quá khung trần Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho phép.

Ngoài ra, Dự thảo sửa đổi Thông tư số 07 còn bổ sung thêm nhiều quy định mới, trong đó có quy định về hành vi sử dụng Giấy phép lái xe giả.

Theo quy định mới, các trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên Giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả… ngoài việc bị cơ quan quản lý tịch thu còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian 5 năm.

(Sưu tầm)

Công ty Luật