Cách nhận biết các loại biển số xe qua màu sắc và ký hiệu

95

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020. Trong Thông tư nói rõ những thay đổi về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Các tài xế cần lưu ý thay đổi một số đặc điểm của biển số xe như sau:

Thay đổi mới về màu sắc biển số xe

Tại điều 11 quy định các phương tiện kinh doanh vận tải có biển số màu trắng sẽ được phép cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải cũng phải thay đổi về màu sắc trước ngày 31/12/2021. Cụ thể tại điểm đ, khoản 6, điều 25 của thông tư 58/2020 nêu rõ chữ và số màu đen trên nền vàng thay vì nền trắng trước đấy. Còn seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z sẽ được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Sự thay đổi này giúp cho việc kiểm soát các phương tiện của cơ quan chức năng và hệ thống giám sát camera an ninh dễ dàng hơn.

Phòng CSGT của địa phương sẽ cấp biển số có màu mới cho tài xế đến điền tờ khai trong 7 ngày đối với các xe đã có biển số.

Thay đổi về kích thước biển số xe mới

Thông tư 58 cho biết xe ô tô sẽ được gắn 2 biển số ngắn với chiều cao và chiều dài lần lượt là 165mm và 330mm

Trường hợp khi xe chuyên dùng không lắp được hai biển ngắn, cơ quan chức năng cấp phép sẽ đổi sang 2 biển dài có kích thước chiều cao và chiều dài là 110mm và 520mm; hoặc một biển ngắn và một biển dài. Kinh phí phát sinh sẽ do chủ xe chịu trách nhiệm với chi phí xin cấp đổi biển số mới là 150.000 đồng.

Bảng thay đổi kích thước biển số các loại xe

Trong khi trước đó, quy định tại khoản 3, Điều 31 Thông tư 31/2014/TT-BCA cho phép xe ô tô có thể gắn một biển số ngắn và một biển số dài.