Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021   NGHỊ...

Thông tư số 68/2020/TT-BCA Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ––––––––––   Số:   09/2021/TT-BGTVT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––         Hà Nội, ngày 19...

Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ _______ Số: 08/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021     NGHỊ...

Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 NGHỊ...

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định...

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy Chi tiết...

Nghị định số 86/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký, xóa đăng...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của...

Thông tư 06/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 06/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng...

Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn,...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 03/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng...

Nghị định 42/2020/NĐ-CP Danh mục hàng hóa nguy hiểm

CHÍNH PHỦ ______ Số: 42/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định...