Tội cướp biển

2792

Tội cướp biển là hành vi tấn công phương tiện hàng hải, người, tải sản trên phương tiện hàng hải, hàng không đang ở biển cả hoặc các vùng biển không thuộc vùng tài phán của quốc gia nào do người từ đủ 16 tuổi trở lên có NLTNHS thực hiện, cố ý xâm phạm vào an toàn hàng hải, hàng không gây nên những thiệt hại hoặc đe dọa gây nên những thiệt hại hoặc đe dọa gây nên những thiệt hại cho xã hội mà theo quy định của pháp luật phải bị truy cứu TNHS.

Căn cứ pháp lý
Điều 302 BLHS 2015 sd,bs 2017
Cấu thành tội phạm
Khách thể của tội phạm: Tội phạm này xâm phạm đến an toàn công cộng mà củ thể là an toàn hàng hải trên biển cả.

Đối tượng tác động của tội phạm này là tàu thủy, phương tiện bay phương tiện hàng hải khác đang hoạt động trên biển cả, khu vực biển không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào.

Tàu biển và các phương tiện hàng hải khác là phương tiện giao thông vận tải hoạt động trên biển bằng sức động cơ như tàu vận tải, tàu chở khách, tàu du lịch, tàu tuàn tra, tàu chiến.

Phương tiên bay gồm máy bay như các loại thủy phi cơ có thể hoạt động cả trên không và cả trên biển.

Khách quan của tội phạm: Người phạm tội thực hiện một trong các hành vi sau:

– Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

– Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;

– Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.

Địa điểm phạm tội là khu vực biển cả hoặc các vừng biển không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào. Đây là yếu tố bắt buộc để định tội này.

Đây là tội phạm có cấu thành hình thức, chỉ cần thực hiện một trong các hành vi trên là đủ căn cứ để truy tố trách nhiệm hình sự.

Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội này là chủ thể thường, người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định.

Độ tuổi chịu TNHS đối với tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên vì theo quy định tại điều 12 BLHS 2015 người từ 14 đến dưới 16 không phải chịu TNHS về tội này dù tính chất của tội phạm ở mức độ cao.

Chủ quan của tội phạm: Lỗi trong trường hợp phạm tội cướp biển phải là lỗi cố ý trực tiếp.

Hình phạt:

Khung 1: (khoản 1): Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm là hình phạt áp dụng cho cấu thành cơ bản, khi người phạm tội có các hành vi:

Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;
Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;
Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.
Khung 2: (khoản 2): Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm trong các trường hợp sau đây:

Có tổ chức;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;
Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Khung 3: (khoản 3) Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong các trường hợp sau đây:

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
Khung 4: (khoản 4) Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong các trường hợp sau đây:

Làm chết người;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên.”.
Khung 5: (khoản 5) Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.