Yêu cầu siết chặt công tác cấp đổi giấy phép lái xe

1120

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong thời gian tới.

Cụ thể, các đơn vị liên quan cần thường xuyên đảo đề thi lý thuyết trắc nghiệm trên giấy khi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1; bố trí tủ đựng đồ cá nhân, đảm bảo học viên không mang điện thoại, các thiết bị viễn thông vào phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch lái xe.

Học viên nếu cố tình sử dụng sẽ bị lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch và không được phép tham dự sát hạch trong thời hạn 5 năm theo quy định.