8 lỗi không được làm khi đang lái xe máy

541

Khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự, bạn không được thực hiện 8 hành vi.

1. Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước).

2. Đang điều khiển xe mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

3. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe.

4. Dùng chân điều khiển xe.

5. Ngồi về một bên điều khiển xe.

6. Nằm trên yên xe điều khiển xe.

7. Thay người điều khiển khi xe đang chạy.

8. Quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

Căn cứ điểm m khoản 2, điểm h khoản 4, điểm a khoản 8, điểm b và c khoản 10 điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người vi phạm các lỗi nêu trên sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng với lỗi số 1;

– Phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng với lỗi số 2;

– Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng với các lỗi số 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ngọc Hỷ (VNE)