Lịch bay của Jetstar Pacific Airlines

1173

Bảng Giá Vé máy bay Jetstar Pacific Airlines

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất Máy bay
SGN – HAN 790 06:30 08:40 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 792 07:30 09:30 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 794 09:35 11:45 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 796 11:45 13:55 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 810 12:40 14:40 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 798 14:50 17:00 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 800 17:10 19:20 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 802 18:10 20:10 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 804 18:45 20:55 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 806 20:15 22:25 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HAN 808 21:30 23:40 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 791 07:00 09:05 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 793 09:10 11:15 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 811 10:10 12:10 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 795 12:15 14:20 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 797 14:25 16:30 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 799 15:30 17:30 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 801 17:40 19:45 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 803 18:55 21:00 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 805 19:50 21:55 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 807 20:40 22:40 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – SGN 809 21:30 23:35 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – DAD 592 06:45 08:00 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – DAD 594 10:45 12:00 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – DAD 596 15:00 16:15 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – DAD 598 19:30 20:45 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – SGN 593 08:30 09:45 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – SGN 595 12:30 13:45 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – SGN 597 16:45 18:00 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – SGN 599 21:15 22:30 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HPH 510 14:25 16:20 Hàng ngày A320/B737-400
HPH – SGN 511 17:00 18:55 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – DAD 493 07:00 08:15 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – DAD 495 15:25 16:40 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – HAN 494 08:45 10:00 Hàng ngày A320/B737-400
DAD – HAN 496 17:10 18:25 Hàng ngày A320/B737-400
HAN – CXR 401 10:30 12:20 Hàng ngày A320/B737-400
CXR – HAN 402 12:55 14:45 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – HUI 580 07:00 08:20 Hàng ngày A320/B737-400
HUI – SGN 581 08:55 10:15 Hàng ngày A320/B737-400
SGN – VII 520 10:15 12:00 Hàng ngày A320/B737-400
VII – SGN 521 12:35 14:20 Hàng ngày A320/B737-400