Bảng giá vé Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Đông Nam Á

1104

Giá từ Việt Nam đi Đông Nam Á

Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Bangkok 337 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Bangkok 87 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Kuala lumpur 497 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kuala lumpur 147 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Singapore 497 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Singapore 147 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Yangon 667 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Yangon 307 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 377 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 87 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Kuala lumpur 537 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Kuala lumpur 87 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 567 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 87 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Siêu tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 667 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 307 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Manila 347 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.