Bảng giá vé Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

974

Giá từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Beijing 850 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Beijing 355 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Guangzhou 560 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Guangzhou 225 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Hong Kong 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Hong Kong 365 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kaohsiung 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kaohsiung 565 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kunming 560 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kunming 265 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Busan 1080 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Busan 595 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seoul 1080 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seoul 595 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Shanghai 930 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Shanghai 395 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Taipei 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Taipei 495 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Fukuoka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Fukuoka 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Osaka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Osaka 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Tokyo 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Tokyo 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Beijing 980 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Beijing 445 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou 610 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Guangzhou 265 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong 890 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Hong Kong 250 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung 730 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Kaohsiung 475 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Busan 1050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Busan 565 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 1050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 565 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Shanghai 980 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Shanghai 485 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Taipei 730 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Taipei 475 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 765 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 765 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 765 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 765 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.