Bảng giá vé Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Đông Dương

1124

Giá Việt Nam đi Đông Dương

Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Phnom Penh 667 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Phnom Penh 357 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Siem Reap 667 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Siem Reap 357 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Vientiane 467 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Vientiane 227 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Luang Prabang 467 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Luang Prabang 247 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 467 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Phnom Penh 247 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 467 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 247 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 667 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Vientiane 357 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.