Bảng giá vé Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Úc

1142

Giá từ Việt Nam đi Úc

Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Melbourne 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Melbourne 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Sydney 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Sydney 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.