Lịch bay Jetstar và bảng giá vé từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hải Phòng và ngược lại

852

 

GIAO THÔNG VIỆT NAM WWW.GIAOTHONGVIETNAM.VN
Lịch bay Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hải Phòng
 Hành trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hải Phòng  7h35  9h30  BL510
  Hồ Chí Minh (Sài Gòn) – Hải Phòng  12h50  14h45  BL512
Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hải Phòng

Bảng giá vé Jetstar từ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hải Phòng dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé.

HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 950,000
 95,000
 44,000
 1,089,000  200,000
1,289,000
 Không áp dụng  Không áp dụng
 K  1,080,000  108,000  44,000  1,232,000  200,000  1,432,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  1,210,000 121,000
 44,000
 1,375,000  200,000  1,575,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  1,340,000  134,000  44,000  1,518,000  200,000  1,718,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  1,470,000  147,000  44,000  1,661,000  200,000  1,861,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  1,600,000  160,000  44,000  1,804,000  200,000  2,004,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q 1,730,000 173,000 44,000 1,947,000 200,000 2,147,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R 1,860,000 186,000 44,000 2,090,000 200,000 2,290,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S 1,990,000 199,000 44,000 2,233,000 200,000 2,433,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T 2,130,000 213,000 44,000 2,387,000 200,000 2,587,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V 2,310,000 231,000 44,000 2,585,000 200,000 2,785,000 350,000  2,935,000
 Y 2,500,000 250,000 44,000 2,794,000 200,000 2,994,000 350,000  3,144,000
Lịch bay Jetstar từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
 Hành trình  Giờ bay
 Giờ đến  Số hiệu chuyến bay
 Hải Phòng – Hồ Chí Minh (Sải Gòn)  10h05  12h00  BL511
 Hải Phòng – Hồ Chí Minh (Sải Gòn)  15h20  17h15  BL513
Bảng giá vé Jetstar từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

Bảng giá vé Jetstar từ Hải Phòng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn) dưới đây chưa bao gồm phí hành lý và phí dịch vụ xuất vé của đại lý.

Bảng giá vé có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ đại lý để kiểm tra giá tại thời điểm đặt vé  http://dailyvemaybay.org.vn/index.php

HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MI
  BKG CLASS  STARTER   PLUS   MAX
 BASE FARE  VAT (10%)  TAX SELLING FAR  PLUS CHARGE  SELLING FARE  MAX CHARGE  SELLING FARE
H
 950,000
 95,000
 44,000
 1,089,000  200,000
1,289,000
 Không áp dụng  Không áp dụng
 K  1,080,000  108,000  44,000  1,232,000  200,000  1,432,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 L  1,210,000 121,000
 44,000
 1,375,000  200,000  1,575,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 M  1,340,000  134,000  44,000  1,518,000  200,000  1,718,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 N  1,470,000  147,000  44,000  1,661,000  200,000  1,861,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 O  1,600,000  160,000  44,000  1,804,000  200,000  2,004,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 Q 1,730,000 173,000 44,000 1,947,000 200,000 2,147,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 R 1,860,000 186,000 44,000 2,090,000 200,000 2,290,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 S 1,990,000 199,000 44,000 2,233,000 200,000 2,433,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 T 2,130,000 213,000 44,000 2,387,000 200,000 2,587,000  Không áp dụng  Không áp dụng
 V 2,310,000 231,000 44,000 2,585,000 200,000 2,785,000 350,000  2,935,000
 Y 2,500,000 250,000 44,000 2,794,000 200,000 2,994,000 350,000  3,144,000

Đặt mua vé tại đây: http://dailyvemaybay.org.vn/index.php

CÔNG TY LUẬT DRAGON