Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông

265

Tranh chấp tai nạn giao thông là những mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên liên quan đến vụ tai nạn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tranh chấp tai nạn giao thông có thể được giải quyết theo các phương thức sau:

1. Giải quyết theo thỏa thuận

Thỏa thuận là phương thức giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Các bên liên quan có thể tự thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường và phương thức bồi thường.

Để giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận, các bên cần thực hiện các bước sau:

 • Thống nhất các nội dung cần thỏa thuận: Các bên cần thống nhất về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường và phương thức bồi thường.
 • Lập biên bản thỏa thuận: Biên bản thỏa thuận cần được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên liên quan.
 • Thực hiện thỏa thuận: Các bên cần thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

2. Giải quyết theo thủ tục hòa giải

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông thông qua sự can thiệp của một bên thứ ba trung lập, có uy tín. Bên thứ ba sẽ giúp các bên đàm phán, thương lượng để đạt được thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Để giải quyết tranh chấp theo thủ tục hòa giải, các bên cần thực hiện các bước sau:

 • Lựa chọn bên trung gian hòa giải: Các bên có thể lựa chọn bên trung gian hòa giải là cá nhân, tổ chức có uy tín.
 • Tiến hành hòa giải: Bên trung gian hòa giải sẽ giúp các bên đàm phán, thương lượng để đạt được thỏa thuận.
 • Lập biên bản hòa giải: Biên bản hòa giải cần được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên liên quan và bên trung gian hòa giải.
 • Thực hiện thỏa thuận hòa giải: Các bên cần thực hiện đúng các nội dung đã hòa giải.

3. Giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự

Thủ tục tố tụng dân sự là phương thức giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông thông qua việc khởi kiện tại Tòa án. Tòa án sẽ xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự, các bên cần thực hiện các bước sau:

 • Khởi kiện tại Tòa án: Các bên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.
 • Tham gia tố tụng: Các bên tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Xét xử: Tòa án sẽ xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện bản án, quyết định của Tòa án: Các bên thực hiện bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.

Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp

Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Mức độ phức tạp của vụ án: Nếu vụ án đơn giản, các bên có thể tự thỏa thuận hoặc giải quyết theo thủ tục hòa giải. Nếu vụ án phức tạp, các bên nên giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
 • Mức độ thiện chí của các bên: Nếu các bên có thiện chí giải quyết tranh chấp thì có thể lựa chọn phương thức hòa giải hoặc thỏa thuận. Nếu các bên không có thiện chí giải quyết tranh chấp thì nên giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
 • Chi phí giải quyết tranh chấp: Chi phí giải quyết tranh chấp theo thủ tục hòa giải và thỏa thuận thấp hơn so với chi phí giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự.

Một số lưu ý khi 

 • Thu thập đầy đủ chứng cứ: Chứng cứ là cơ sở để các bên giải quyết tranh chấp. Các bên cần thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn, bao gồm: biên bản tai nạn, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe,…
 • Tư vấn pháp luật: Các bên nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ tai nạn.
 • Tuân thủ pháp luật: Các bên cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp.