Người đi xe máy điện có phải mua bảo hiểm bắt buộc không?

372

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc đối xe máy chạy xăng, tuy nhiên liêu rằng quy định này có đúng với xe máy điện không.

Với mức giá hợp lý, các trang bị hiện đại và pin ngày càng tốt thì xe máy điện đang ngày càng được người dân ưa chuộng sử dụng. Kèm theo đó có khá nhiều các thắc mắc liên quan tới loại phương tiện này trong đó có việc mua bảo hiểm bắt buộc.

Nhiều người sở hữu xe máy điện thắc mắc liệu rằng khi sử dụng loại xe này có cần phải mua bảo hiểm bắt buộc như các dòng xe máy chạy xăng không?

Câu trả lời là CÓ

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong các loại bảo hiểm bắt buộc. Chủ xe cơ giới có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.

Người đi xe máy điện có phải mua bảo hiểm bắt buộc không? - 1

Theo quy định tại Khoản 18, Điều 3 Luật Giao thông đường bộ, xe cơ giới gồm xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện).

Do vậy, xe máy điện thuộc danh sách các phương tiện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới (bản cứng hoặc bản điện tử).

Theo Thông tư 04/2021/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ 1/3/2021, xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm với mức phí 55.000 đồng/năm.

Trong trường hợp, người điều khiển xe máy điện không có hoặc không mang theo bảo hiểm có hiệu lực sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.