Truy cứu trách nhiệm hình sự khi đi ngược chiều gây tai nạn

323

Đi ngược chiều gây tai nạn là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi đi ngược chiều gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện qua hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, cụ thể là đi ngược chiều. Hành vi này được thực hiện khi người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đi theo chiều ngược lại với chiều lưu thông của làn đường, đoạn đường hoặc nơi có biển báo hiệu cấm đi ngược chiều.

Hành vi đi ngược chiều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như:

  • Gây tai nạn giao thông, làm chết người hoặc gây thương tích cho người khác.
  • Gây thiệt hại về tài sản cho cá nhân, tổ chức.
  • Gây ùn tắc giao thông.

Mặt chủ quan của tội phạm

Mặt chủ quan của tội phạm được thể hiện ở lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự, từ đủ 18 tuổi trở lên.

Hình phạt

Hình phạt đối với tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu người phạm tội có phương án khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra hoặc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Kết luận

Hành vi đi ngược chiều gây tai nạn là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không đi ngược chiều để tránh bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.