Mức phạt khi giao xe máy cho người chưa đủ tuổi

119

Mức phạt khi giao xe máy cho người chưa đủ tuổi

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP:

 • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy:

  • Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: Phạt cảnh cáo.
  • Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
 • Đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy:

  • Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung sau:

 • Tịch thu phương tiện.
 • Giữ phương tiện để chờ xử lý vi phạm hành chính.

Lưu ý:

 • Mức phạt có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Người giao xe máy cho người chưa đủ tuổi điều khiển cũng có thể bị phạt theo quy định trên.

Để đảm bảo an toàn giao thông, người lớn cần:

 • Không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi điều khiển.
 • Giáo dục cho người chưa đủ tuổi về luật giao thông đường bộ.
 • Làm gương cho người chưa đủ tuổi trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ.

Hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cộng đồng!