Từ 01/9/2022, gửi hàng hoá xe khách phải cung cấp nhiều thông tin

385

Ngày 19/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Như vậy, kể từ ngày 01/9/2022, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin trên cho tài xế.

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP , khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 47/2022/NĐ-CP

Tạ Thị Thanh Thảo