VIETMAP GPS Tracking

1511

Chúng tôi giới thiệu tới các bạn phiên bản cài đặt VIETMAP GPS Tracking .

Để tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát ô tô, định vị GPS, bản đồ Vietmap

Liên hệ: 091 303 1525

(support WinXP, Vista, Win7)

Phiên bản cài đặt Installer

Quản Lý – Fleet Management

VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.3.27.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.3.1.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.11.2.22.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.12.31.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.12.8.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.10.26.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.10.11.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.9.19.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.9.3.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.10.1.12.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFMInstaller.2.9.12.25.rar

Chống Trộm – Anti-Thief

VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTATInstaller.2.9.12.25.rar


Phiên bản chạy trực tiếp – yêu cầu phải máy phải cài .Net Framework 2.0 trước

Quản Lý – Fleet Management

VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.3.27.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.3.1.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.11.2.22.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.12.31.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.12.8.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.10.11.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.9.19.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.9.3.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.10.1.12.rar
VIETMAP GPS Tracking Fleet Management (Quản lý + camera… ): VMTFM.2.9.12.25.rar

Chống Trộm – Anti-Thief

VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.10.3.2.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.10.1.20.rar
VIETMAP GPS Tracking Anti-Thief (bản rút gọn dành cho chống trộm): VMTAT.2.9.12.25.rar


Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.27

 • Hỗ trợ Windows 7 (64bit)
 • Hiển thị nhóm xe trong báo cáo
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.1

 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.11.2.22

 • Cho phép xem số liệu reports dưới theo nhóm, thêm một số báo cáo hành trình
 • Hỗ trợ Windows 7 SP1
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.31

 • Update bản đồ
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.8

 • Hỗ trợ lưu/xem lại lộ trình dạng file *.vmp
 • Thêm báo cáo trộn/xả bê tông theo hành trình
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.9.19

 • Hỗ trợ multi-camera (1 box – 1 camera, 1 box – nhiều camera)
 • Hỗ trợ xác định chiều quay xe bồn betong

Thay đổi trong phiên bản 2.10.3.2

 • Thêm chức năng quản lý chi phí và tính cước (dùng cho taxi)
 • Cập nhật một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.20

 • Thêm chức năng remmember password (lưu password cho lần sau)
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.12

 • Thêm chức năng ghi chú vào danh sách xe trong phần xem online. Có thể ẩn/hiện các cột trên danh sách xe
 • Thêm chức năng zoom hình ảnh
 • Cập nhật bản đồ và sửa một số lỗi

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.25

 • Gộp chung 2 báo cáo về thống kê dừng xe: cho phép lọc theo thời gian dừng, dừng xe tắt máy, mở máy…
 • Thêm chức năng setup cảnh báo âm thanh chống trộm
 • Sửa một số lổi về hiển thị ảnh của camera

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.5

 • Sửa lỗi không thấy bản đồ
 • Chỉnh sửa report ra vào trạm
 • Chỉnh sửa chức năng hiển thị ảnh
 • Hỗ trợ WINDOWS 7

Giao thông việt nam – Tư vấn, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát ô tô, định vị GPS, bản đồ Vietmap

Liên hệ: 091 303 1525