Camera hành trình của Vietmap

602

Vietmap là một trong những thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam về Camera hành trình và thiết bị dẫn đường. Các sản phẩm của Vietmap, trong đó có camera hành trình Vietmap, có cơ sở dữ liệu bản đồ dẫn đường và định vị vệ tinh có độ chính xác cao và luôn được cập nhật thường xuyên.

Danh sách sản phẩm Camera hành trình của Vietmap

Thiết bị dẫn đường cá nhân của Vietmap

Thiết bị giám sát hành trình

 

  Tiến hành xử phạt qua camera giám sát giao thông tại Đà Nẵng