Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

217

Xin cho tôi hỏi chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được quy định như thế nào? – Trung Quân (Hải Phòng)

Về vấn đề này, Luật Dragon giải đáp như sau:

1. Thiết bị giám sát hành trình là gì?

Thiết bị giám sát hành trình là thiết bị điện tử được lắp trên xe ô tô để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin bắt buộc liên quan trong hành trình của xe ô tô.

(Tiết 1.3.1 khoản 1.3 Mục 1 QCVN 31:2014/BGTVT)

2. Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Theo tiết 2.1.4 khoản 2.1 Mục 2 QCVN 31:2014/BGTVT quy định về chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô như sau:

Thiết bị giám sát hành trình phải ghi và lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:

– Hành trình xe chạy

Hành trình xe chạy (thời gian, tọa độ, tốc độ), tần suất ghi và lưu trữ không quá 30 giây trên một lần khi xe hoạt động và không quá 15 phút trên một lần khi xe dừng.

– Tốc độ vận hành của xe

Tốc độ tức thời trong suốt hành trình xe chạy, thông tin này phải trích xuất được thông qua cổng kết nối của thiết bị giám sát hành trình với máy tính hoặc thông qua máy chủ tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hành trình xe chạy.

Đơn vị đo tốc độ là km/h, dải đo tốc độ của thiết bị giám sát hành trình từ 0 km/h đến tối thiểu 150 km/h và độ phân giải của toàn thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 01 km/h.

Độ chính xác đo tốc độ của thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo sai số không quá ± 3 km/h.

– Thông tin về lái xe

Thời điểm, tọa độ bắt đầu và kết thúc làm việc của từng lái xe gắn với xe (tên lái xe, số giấy phép lái xe, biển số xe); thời gian lái xe liên tục của từng lái xe.

– Thông tin về số lần và thời gian dừng, đỗ xe

Tọa độ, thời điểm, khoảng thời gian của mỗi lần dừng, đỗ xe trong suốt hành trình xe chạy.

3. Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô như thế nào?

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô được quy định tại khoản 2.6 Mục 2 QCVN 31:2014/BGTVT như sau:

– Phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ở vị trí lái xe quan sát được đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị; phía trên mặt bảng điều khiển của lái xe phải có đầy đủ các bộ phận: cổng kết nối máy tính, bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình, các tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động theo quy định tại tiết 2.1.1 khoản 2.1 Mục 2 QCVN 31:2014/BGTVT.

Trường hợp lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ở vị trí khuất tầm nhìn của lái xe thì phải gắn cố định trên mặt bảng điều khiển các bộ phận sau: cổng kết nối máy tính, bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình, các đèn báo hiệu lặp lại tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động theo quy định tại tiết 2.1.1 khoản 2.1 Mục 2 QCVN 31:2014/BGTVT.

Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình phải thể hiện các thông tin sau:

+ Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình;

+ Thao tác đăng nhập, đăng xuất lái xe;

+ Trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua tín hiệu, báo hiệu;

+ Thao tác kết nối máy tính với thiết bị giám sát hành trình.