Câu hỏi lý thuyết cho ôtô

1244


 • 01
  Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, đường nhánh và đường chính người lái xe phải sử lý như thế nào?

 • 02 Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?

 • 03 Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

 • 04 Khi đang chạy dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dô người lái xe muốn vượt xe khác thì phải sử lý như thế nào?

 • 05 Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, khi không có biển báo hiệu hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50 km/h?

 • 06 Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 25km/h?

 • 07 Xe ô tô tham gia giao thông trên đường phố có bắt buộc phai rcos bộ phận giảm thanh, giảm khói không?

 • 08 Xe ô tô tham gia giao thông trên đường phỉa có các loại đèn gì?

 • 09 Ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • 10 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50 km/h ?

 • 11 Trong đô htij, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo, thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 40 km/h?

 • 12 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không co biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30 km/h?

 • 13 Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế tốc độ, với điềukiện đường khô dáo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 35 km/h?

 • 14 Trường hợp xe kéo xe và xe kéo rơ mooc, những hành vi nào bị cấm?

 • 15 Người tham gia giao thông khi phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, phải có những nghĩa vụ gì?

 • 16 Hai xe đi ngược chiều nhường đường khi chánh nhau như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • 17 Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn cua rđường bộ khi lưu hành phải xin giấy phép của cơ quan nào?

 • 18 Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?

 • 19 Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và báo hiệu tạm thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau thì người lái xe phải chấp hành hiệu lực của biển nào?

 • 20 Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạ giao thông có trách nhiệm gì?