Đường có dải phân cách ‘mềm’ là vạch vàng, đi sao cho đúng?

98

Đoạn đường có dải phân cách ở giữa là hai vạch vàng liền song song, tôi có được đi qua để quay đầu xe hay lấn sang khi muốn vượt? (Thu Lan)

Luật sư tư vấn

Căn cứ Phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT, vấn đề này được quy định như sau:

1. Vạch đôi song song, liền nét, màu vàng dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Ảnh: Ngọc Thành – Võ Hải

Vạch này thường dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều cho đường có từ 4 làn xe cơ giới trở lên, không có dải phân cách giữa trên đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn hoặc ở các vị trí cần thiết khác.

2. Vạch đơn, đứt nét, màu vàng dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Xe được phép cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả hai phía.

Ảnh: Phước Tuấn

3. Vạch đơn, liền nét, màu vàng dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Vạch này thường sử dụng ở đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn trên các đường có 2 hoặc 3 làn xe cơ giới và không có dải phân cách giữa.

4. Vạch đôi song song, một vạch liền nét, một vạch đứt nét dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch đứt nét được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết.

Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch liền nét không được lấn làn hoặc đè lên vạch.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM