Lịch khởi hành tàu Thống Nhất

1024

BẢNG GIỜ TÀU TỪ GA SÀI GÒN ĐI


TÀU SE2 SE4 SE6 TN2 SE8 SQN2 SH2 SNT2 SPT2 PT4
SÀI GÒN 19:00 23:00 12:20 10:05 15:45 21:45 14:00 19:40 06:45 17:30
BIÊN HÒA 19:41 13:08 10:51 16:31 22:23 14:45 07:41 18:28
LONG KHÁNH 15:49
GIA HUYNH 20:32
MƯƠNG MÁN 15:47 13:57 19:57 01:25 18:08 00:43 10:45 21:52
PHAN THIẾT 11:18 22:23
SÔNG MAO 19:11
THÁP CHÀM 18:01 17:06 22:43 04:33 20:38 03:35
NGÃ BA 04:23
NHA TRANG 2:41 5:38 19:33 19:31 0:58 06:25 23:00 05:53
NINH HOÀ 23:41
TUY HOÀ 21:58 22:58 3:17 08:22 01:13
DIÊU TRÌ 6:24 8:11 23:41 1:03 5:14 10:10 03:18
QUY NHƠN 10:40
ĐỨC PHỔ 05:36
QUẢNG NGÃI 9:38 4:10 8:26 12:44 06:38
TAM KỲ 10:54 5:32 9:44 14:11 08:03
TRÀ KIỆU 08:49
ĐÀ NẴNG 12:36 14:14 5:13 7:48 11:37 16:25 10:16
LĂNG CÔ 13:26
HUẾ 15:55 16:38 7:40 11:45 14:54 19:11 13:55
ĐÔNG HÀ 17:11 13:00 16:14 20:28
ĐỒNG HỚI 19:17 19:33 10:49 15:10 18:27 22:47
ĐỒNG LÊ 16:43 22:13
HƯƠNG PHỐ 18:01 23:26
YÊN TRUNG 19:33 0:54
VINH 23:57 23:09 14:32 20:17 1:38 3:27
CHỢ SY 21:05
THANH HOÁ 2:28 17:07 23:31 04:49 6:06
BỈM SƠN 0:12
NINH BÌNH 18:15 1:00 6:07 7:15
NAMĐỊNH 4:06 18:57 1:36 6:43 7:49
PHỦ LÝ 19:24 2:16 8:26
HÀ NỘI 5:40 4:30 20:30 3:29 8:30 9:30

BẢNG GIỜ TÀU TỪ GA HÀ NỘI ĐI

TÀU SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SQN1 SNT1
HÀNH TRÌNH 34h38 29h30 31h40 40h30 41h20
Hà Nội 19h00 23h00 13h05 15h45 10h05
Giáp Bát 10h17
Phủ Lý 14h07 16h52 11h17
NamĐịnh 20h42 14h41 17h32 11h57
Ninh Bình 15h13 18h08 12h33
Bỉm Sơn 18h54 13h08
Thanh Hoá 22h19 16h19 19h36 13h50
Chợ Sy 15h55
Vinh 1h13 4h07 18h34 22h05 16h42
Yên Trung 22h36 17h23
Hương Phố 0h04 18h25
Đồng Lê 1h27 19h47
Đồng Hới 5h10 7h47 22h21 3h07 21h56
Đông Hà 7h14 5h21 0h45
Huế 8h37 10h34 1h14 6h45 2h14
Lăng Cô 9h58 8h29 3h53
Đà Nẵng 11h25 12h58 3h43 10h06 5h31
Tam Kỳ 13h28 12h00 7h19
Quảng Ngãi 14h37 6h19 13h27 9h04
Quy Nhơn 17h05
Diêu Trì 17h30 18h09 9h03 16h38 13h06 17h27
Tuy Hoà 19h20 18h40 15h16 19h20
Nha Trang 21h52 21h35 12h32 21h14 17h29 22h04 18h40
Ngã Ba 19h50
Tháp Chàm 23h29 14h05 0h10 19h34 0h27 20h41
Mường Mán 1h44 16h19 3h30 22h07 3h25 23h41
Biên Hoà 19h12 6h35 2h00 6h07 4h35
Sài Gòn 5h20 4h30 20h00 7h25 2h55 6h50 5h31