Luật sư Hà Nội – Dịch vụ luật sư của bạn

935

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON – WWW.VANPHONGLUATSU.COM.VN

Năm 2012 ở Việt nam nhìn toàn cảnh một đất nước đang vươn mình đổi mới và phát triển, vượt qua những khó khăn, tình trạng lạm phát, Việt nam nói riêng và Các nước nói chung, Đổi mới về luật pháp, về hệ thống giao thông, về tất cả các lĩnh vực,… Trong đó Luật Việt nam đổi mới về hệ thống và tầm nhìn chủ trương chính sách của đảng và nhà nước.. Đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước Công ty Luật Dragon ra đời đóng góp phần nào công sức trí tuệ, pháp lý mà luật pháp Việt nam đang điều chỉnh.

Sức ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại vai trò tư vấn luật của Văn phòng Luật sư Dragon có những dịch vụ như:

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức

Tư vấn luật trực tuyến, online

Tư vấn luật đầu tư, xây dựng,

Tư vấn Thu hồi nợ,

Tư vấn bất động sản, hôn nhân, thừa kế…

Luật sư Đại diện ủy quyền

Luật sư tranh tụng, dân sự và hình sự ở các tòa án có thẩm quyền..

Công ty Luật Dragon là đích đến tin cậy

===================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

LUẬT SƯ NGUYỄN MINH LONG

ĐT: 091.303.1525

WEBSITE TƯ VẤN LUẬT:

WWW.CONGTYLUATDRAGON.COM / WWW.VANPHONGLUATSU.COM.VN / WWW.LAWFIRM.VN