Luật sư Nguyễn Minh Long tư vấn hình sự về luật giao thông đường bộ tại Việt Nam

1048

Hiện nay các tội phạm về vi phạm giao thông tại Việt Nam tăng đột biến và chế tài xử lý về hình sự với tội này đã được quy định theo điều 202 Bộ luật hình sự Việt Nam – Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Văn phòng Luật sư Dragon tư vấn trực tuyến cho khách hàng lưu ý về điều 202 bộ luật hình sự.
Khi vi phạm về luật giao thông đường bộ, xác định yếu tố lỗi và căn cứ theo kết luận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm phương tiện khi tham gia giao thông để làm căn cứ về mức độ cũng như tính chất của người vi phạm. Ngoài ra về văn bản pháp luật áp dụng được quy định như sau nên khi tham gia giao thông quý khách hàng cần lưu ý;

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật hình sự được hướng dẫn như sau: http://www.vanphongluatsu.com.vn/toi-vi-pham-quy-dinh-ve-dieu-khien-phuong-tien-giao-thong-duong-bo-theo-dieu-202-bo-luat-hinh-su/
Ban tư vấn luật giao thông online – Công ty luật Dragon
Luật sư Nguyễn Minh Long
Điện Thoại: 098 301 9109