Thứ tự đi của các loại xe ưu tiên theo Luật Giao thông

1508

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, có 05 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường. Tuy nhiên, thứ tự, mức độ ưu tiên của các loại xe này là khác nhau.

Tư vấn luật giao thông trực tuyến miễn phí – Công ty luật Dragon