Thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm giao thông

1180

Hỏi:

Tôi điều khiển ô tô và bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với hành vi lấn làn đường và ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, tôi thấy quyết định xử phạt này không đúng và tôi muốn khiếu nại. Xin hỏi, trình tự khiếu nại được luật pháp quy định như thế nào, tôi phải đến đâu để khiếu nại?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật khiếu nại, khi có căn cứ cho rằng, quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu, hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Như vậy, nếu muốn khiếu nại về quyết định xử phạt của CSGT, trước tiên, bạn đến đội, phòng CSGT nơi đã lập biên bản vi phạm hành chính để được hướng dẫn.

Trích: Thư viện pháp luật