Sắp hết hạn kiểm định bao nhiêu ngày mới được in giấy chứng nhận gia hạn đăng kiểm?

122
Hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã nới ra thời hạn in giấy chứng nhận là trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định mà trước đây chỉ được in trước một ngày.

Theo Thông tư số 08/2023 của Bộ GTVT quy định gia hạn đăng kiểm đối với các dòng ô tô dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải.

Để được gia hạn đăng kiểm, chủ xe có thể vào trang website Cục Đăng kiểm Việt Nam (www.vr.org.vn) để tra cứu thông tin và in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định.

Để có thể tự động in giấy chứng nhận kiểm định, các chủ xe có thể thực hiện các bước sau:

Trước tiên, chủ xe cần xác định xe ô tô có được tự động gia hạn đăng kiểm hay không.

Bước 1: Xác nhận loại phương tiện

Bước 2:

Sau khi xác định được loại xe được tự động gia hạn, chủ xe thực hiện tiếp các bước gia hạn tự động:

Truy cập trang web tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của GCN, Tem kiểm định theo địa chỉ: https://giahanxcg.vr.org.vn

Mới đây, website đã có dòng hiển thị nội dung: Hệ thống đã có thể tải giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới có hạn đến ngày 3-9-2023, các phương tiện có hạn kiểm định sau ngày này vui lòng quay lại sau.

Dòng này sẽ xuất hiện ngày đầu website và thay đổi thời hạn theo quy định được tra cứu.

Bước 3: Nhập biển đăng ký, số Seri và mã xác nhận:

Bước 4: Nhấn tra cứu và nhận kết quả

– Bấm phím “Tra cứu”

Trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình.

Chú ý: Chủ xe không cần đến Trung tâm đăng kiểm để lấy giấy xác nhận. Người dân chỉ cần tải bản gia hạn điện tử (chỉ tải được trước 30 ngày trở lại so với hạn kiểm định) và in ra giấy để sử dụng khi đi trên đường.

Ví dụ: Xe có thời hạn đăng kiểm cũ ngày 30-7-2023 thì chỉ in được giấy xác nhận gia hạn sau ngày 30-6-2023.

Trước đó, trong ngày đầu thực hiện việc gia hạn đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ giới hạn thời gian in giấy chứng nhận trước một ngày.

Đối với phí bảo trì đường bộ chưa nộp trong thời gian gia hạn kiểm định sẽ được truy thu tại lần đăng kiểm tiếp theo.