Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

1371

Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

2.1 Các trường hợp:
GPLX mất nhưng chưa bị bấm lỗ hoặc bấm lỗ lần thứ nhất :

– Nếu GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc hỏa hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột có biên bản khi xảy ra vụ việc do cơ quan công an lập, cơ quan quản lý GPLX không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại GPLX.

– Nếu GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, bị mất ngoài các trường hợp trên, sau 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được dự sát hạch lý thuyết để cấp lại GPLX.

GPLX mất nhưng bị bấm lỗ lần thứ hai :
Nếu GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc hỏa hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột có biên bản khi xảy ra vụ việc do cơ quan công an lập, cơ quan quản lý GPLX không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được dự sát hạch lý thuyết để cấp lại GPLX.

– Nếu GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, bị mất ngoài các trường hợp trên, sau 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu không phát hiện GPLX bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được dự sát hạch lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX.

Các trường hợp mất GPLX khác:

– GPLX hết hạn sử dụng, bị mất, còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại GPLX.
2.2 Hồ sơ :
Đơn xin đổi, cấp lại GPLX (Đối với các trường hợp không phải sát hạch lại).
– Đơn đề nghị sát hạch lại (theo mẫu quy định).
– Toàn bộ hồ sơ lái xe theo quy định .
– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 nãm).
– 03 tấm ảnh ( 3x4cm).
– Bản sao Giấy CMND.
2.3 Thời gian giải quyết :

2.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT Quảng Ninh
2.5 Lệ phí
– Lệ phí thi lý thuyết : Ôtô: 70.000 đồng, môtô: 30.000 đồng/1 lần thi.
Lệ phí thi thực hành lái xe : Ôtô: 280.000 đồng, mô tô: 40.000 đồng/1 lần thi
– Lệ phí cấp Giấy phép lái xe : 30.000 đồng.
3.1 Điều kiện:
GPLX đựơc cấp lại khi còn thời hạn sử dụng và không bị bấm lỗ do vi phạm luật Giao Thông Đường bộ.

3.2 Hồ sơ:
– Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 nãm tính đến ngày nộp hồ sơ).
-Toàn bộ hồ sơ gốc theo quy định.
– Bản sao GPLX (phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
– 03 tấm ảnh 3x4cm.
3.3 Thời gian giải quyết: 10 ngày

3.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT Quảng Ninh
3.5 Lệ phí:
30.000 đồng.
* Lưu ý:
– Nếu GPLX bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát,…): phải nộp bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).
– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.
– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, nãm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh

4.1 Điều kiện :
– GPLX hư hỏng nhưng bị bấm lỗ lần thứ nhất: phải sát hạch lại lý thuyết;
– GPLX hư hỏng nhưng bị bấm lỗ lần thứ hai: phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành;
4.2 Hồ sơ :
– Đơn đề nghị sát hạch lại (theo mẫu quy định)
– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm).
– Toàn bộ hồ sơ lái xe theo quy định.
– Bản sao Giấy phép lái xe bị bấm lỗ lần thứ nhất, thứ hai..
– Bản sao Giấy CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).
– 03 tấm ảnh (3×4).
4.3 Thời gian giải quyết: 10 ngày
4.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT –
4.5 Lệ phí :
– Lệ phí thi lý thuyết: Ôtô: 70.000 đồng, môtô: 30.000 đồng/1 lần thi.
Lệ phí thi thực hành lái xe : Ôtô: 280.000 đồng, mô tô: 40.000 đồng/1 lần thi.
– Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đồng/lần .

5 Thủ tục hành chính về đổi GPLX hết hạn sủ dụng

* GPLX hết hạn sử dụng:
– 60 ngày trước khi hết han, hoăc 01 tháng sau khi hết hạn được làm thủ tục đổi GPLX;
– Phải còn đủ hồ sơ lái xe theo quy đinh tại mục II dưới đây.
5.1 Hồ sơ :

* Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (có dán ảnh đóng giáp lai).

* Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi gồm:
– Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo từng hạng GPLX đang sử dụng;
– Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng GPLX đang sử dụng;
* Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện ða khoa quận, huyện hoặc tương ðương cấp (thời hạn không quá 01 nãm), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế;
* Khi nộp hồ sơ đổi GPLX người nộp xuất trình hộ khẩu hoặc CMND để đối chiếu;
* Bản Photocopy GPLX sắp hết hạn

* 03 tấm ảnh màu 3×4 cm kiểu chứng minh nhân dân (chụp hình thẳng, trang phục chân phương);

* Lưu ý :

– Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX đã hết hạn hoặc có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hồ sơ không có trong sổ quản lý lái xe;
– Sau khi đổi GPLX, GPLX cũ phải cắt góc giao lại cho người lái xe tự bảo quản;

– Người dự sát hạch chuyển hạng khi trúng tuyển hạng cao hơn phải nộp lại GPLX đã có để đổi GPLX có hạng đã trúng tuyển. GPLX cũ cắt góc và trao lại cho người lái xe bảo quản;
– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú phải nộp bản sao hộ khẩu kèm theo;
– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh: Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh;
5.2 Thời gian giải quyết: 10 ngày
5.3 Nơi giải quyết
: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT
5.4 Lệ phí : – Lệ phí đổi Giấy phép lái xe : 30.000 đồng/giấy.

Cấp lại Giấy phép lái xe cho những trường hợp cá biệt (GPLX do SGTVT(GTCC)cấp.

6 Cấp lại GPLX đối với các trường hợp sau đây:
* GPLX bị bấm lỗ lần thứ nhất:
– Nếu đã quá hạn từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn, còn đủ hồ sơ gốc phải sát hạch lại lý thuyết;
* GPLX bị bấm lỗ lần thứ hai:
– Nếu đã hết hạn từ quá một tháng trở lên kể từ ngày hết hạn, còn hồ sơ gốc, phải sát hạch lại lý thuyết và thưc hành ( Người có GPLX bị bấm lỗ lần 2 không được sát hạch nâng hạng hoặc di chuyển quản lý GPLX);
* GPLX bị bấm lỗ lần thứ ba:
-GPLX sẽ không còn giá trị sử dụng, phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành;
* Hồ sơ lái xe bị mất:
Hồ sơ lái xe mất biên bản chấm thi hoặc mất chứng chỉ tốt nghịêp khóa đào tạo bị coi là không đủ bộ và xử lý như mất tòan bộ hồ sơ:
– Trường hợp còn GPLX còn hạn, có tên trong sổ lưu thì được lập lại hồ sơ và cấp lại GPLX;
– Trường hợp còn GPLX nhưng đã quá hạn, có tên trong sổ lưu, phải sát hạch lại lý thuyết và thưc hành;
– Trường hợp mất cả hồ sơ lái xe và GPLX, phải tham dự khóa đào tạo lái xe mới;
* Lưu ý:
Đối với trường hợp đã làm xong thủ tục đổi GPLX, khi xuất trình GPLX cũ để nhận GPLX mới nếu GPLX cũ bị bấm lỗ lần hai thì phải dự sát hạch lại;
– Đối với trường hợp đã sát hạch nâng hạng GPLX, khi xuất trình GPLX cũ để nhận GPLX mới, nếu GPLX cũ bị bấm lỗ lần hai thì phải dự sát hạch lại hạng GPLX cũ , nếu đạt yêu cầu mới được cấp lại GPLX nâng hạng.

6.1 Hồ sơ:
-. Đơn đề nghị sát hạch lại
– Toàn bộ hồ sơ gốc theo quy định;
–  Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viên đa khoa cấp quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm);
–  03 tấm ảnh (3×4);
–  Bản sao GPLX bị bấm lỗ;
–  Bản sao giấy CMND;
–  Bản sao quyết định xử phạt hành chính (đối với GPLX bị bấm lỗ lần thứ 3).
* Lưu ý:
– Nếu GPLX bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát,…) phải nộp bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).
– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu,
– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.
6.2 Thời gian giải quyết: 10 ngày

6.3 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT 6.4 Lệ phí:
– Lệ phí thi lý thuyết: Ôtô: 70.000 đồng, môtô: 30.000 đồng/1 lần thi.
Lệ phí thi thực hành lái xe : Ôtô: 280.000 đồng, mô tô: 40.000 đồng/1 lần thi.
– Lệ phí cấp GPLX: 30.000đồng/lần.
7 Đổi GPLX quân sự sang GPLX dân sự: (theo Công văn hướng dẫn số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam)

7.1 Điều kiện:
– Người có GPLX Quân sự còn giá trị sử dụng khi ra quân nếu có nhu cầu sẽ được đổi sang GPLX dân sự.
7.2 Hồ sơ :

Đơn xin đổi GPLX có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

– Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng do Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ký;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 nãm).

– Bản chính GPLX quân sự còn giá trị sử dụng.

– Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc cơ quan quản lý xe máy cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và tương đương.

– Khi đến nộp hồ sơ xin đổi GPLX, phải xuất trình hộ khẩu hoặc Giấy CMND để đối chiếu.

– 03 tấm ảnh (3×4) kiểu chứng minh nhân dân.
( Không nhận đổi GPLX quân sự đã hết hạn, tẩy xóa, rách nát,khác biệt về nhận dạng,hồ sơ ra quân đã quá 6 tháng);

– GPLX quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy GPLX ngành GTVT có hiệu lái các hạng xe tương ứng. Trường hợp không hoàn toàn tương đương về hạng xe đổi thì người đổi phải dự học lớp bổ túc về thực hành tay lái và phải qua kỳ sát hạch đối với loại xe có hiệu lực trong GPLX ngành GTVT;
7.3 Thời gian giải quyết: 10 ngày.
7.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT
7.5 Lệ phí : 30.000 đồng.

8 Đổi GPLX ngành công an cấp (sau ngày 31/7/1995) sang GPLX dân sự:

8.1 Điều kiện :

– Cán bộ, chiến sĩ Công an có GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng khi chuyển ngành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,… thôi việc) nếu có nhu cầu sẽ được đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.
8.2 Hồ sơ :

Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
– Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 nãm).
– Bản chính GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng.
– Giấy giới thiệu của cơ quan cấp GPLX của ngành Công an.
– 03 tấm ảnh (3×4).
– Khi đến nộp hồ sơ đổi GPLX, người nộp xuất trình CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu.
– Không nhận đổi GPLX đã hết hạn, tẩy xóa, rách nát, khác biệt về nhận dạng;
8.3 Thời gian giải quyết:
10 ngày
8.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT
8.5 Lệ phí : 30.000 đồng.

9.1 Điều kiện :
– GPLX do Sở GTCC cấp và quản lý, trong thời gian 60 ngày trước khi hết hạn được làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe mới.

– GPLX còn đủ các yếu tố cần thiết, không có biểu hiện tẩy xóa.

– GPLX chưa bị bấm lỗ hoặc bị bấm lỗ lần thứ nhất và không hư hỏng.

– GPLX hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng, còn đủ hồ sơ lái xe.

9.2 Hồ sơ :

– Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu quy định), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

– Toàn bộ hồ sơ lái xe đã được cấp (gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng GPLX đang sử dụng).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 nãm).

– 03 tấm ảnh (3×4).

– Bản sao GPLX (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

* Lưu ý :

– Nếu Giấy phép lái xe bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát, … ) : Phải nộp bản sao Giấy CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).

– Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú : Phải nộp bản sao hộ khẩu, tạm trú diện KT3 kèm theo.

– Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh : Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.
9.3 Thời gian giải quyết: 10 ngày

9.4 Nơi giải quyết: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở GTVT

9.5 Lệ phí : 30.000 đồng.

Giao Thông Việt Nam (sưu tầm)