Từ 1/3, tăng mức bồi thường với bảo hiểm bắt buộc lên 150 triệu/người/vụ

680

Bắt đầu từ hôm nay (1/3/2021), mức bồi thường về tính mạng, sức khỏe khi mua bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới tăng lên 150 triệu/người/vụ.

Đây là nội dung đáng chú nhất của Thông tư 04/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo thông tư này, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Mức này cao hơn quy định hiện hành trong Thông tư 22/2016 là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy gây ra cũng được quy định là 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; Xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

Cũng theo quy định tại Nghị định 03/2021 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tử vong; 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Với trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Được biết, mức phí bảo hiểm bắt buộc không thay đổi: Phí bảo hiểm với xe mô tô dưới 50cm3 là 55 nghìn đồng/năm, xe trên 50cm3 là 60 nghìn đồng/năm, xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải là 437 nghìn đồng/năm, cho đến xe tải trên 15 tấn là 3,2 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, căn cứ vào lịch sử tai nạn của xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm được tăng phí bảo hiểm bắt buộc trong phạm vi 15% biểu phí do Bộ Tài chính ấn định.