Bảng giá vé máy bay Viet Nam Airlines đường bay TP. Hồ Chí Minh – Seoul/Pusan

829

Khuyến mại TP.Hồ Chí Minh – Seoul/Pusan

Từ

Đến

Giá khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

Hồ Chí Minh

Seoul

464

USD

20/10/11-31/03/12

20/10/11-31/03/12

Tiết kiệm

Mua vé!

Hồ Chí Minh

Pusan

464

USD

20/10/11-31/03/12

20/10/11-31/03/12

Tiết kiệm

Mua vé!

  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.