Bảng giá vé Vietnam Airlines đường bay Việt Nam – Châu Âu

797

Khuyến mại Việt Nam – Châu Âu

Từ Đến

Giá khứ hồi

Xuất vé

Ngày bay

Loại giá vé

Hà Nội London 570 USD 08/12/11-31/03/12

08/12/11-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Frankfurt 590 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Paris 630 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hồ Chí Minh London 570 USD 08/12/11-31/03/12

08/12/11-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hồ Chí Minh Frankfurt 590 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hồ Chí Minh Paris 630 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.