Lịch xe chạy từ Bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh

4030

Lịch xe chạy từ bến xe mỹ đình đi các tỉnh

TT Tuyến đường Số chuyến Giờ xe chạy
1 Yên Bái 25 5h30  đến 17h00, 30 phút/ch
2 Tuyên Quang 50 6h đến 17h, 30phút / ch
4 Phú Thọ 45 6h00 đến 16h30, 30ph/ch
3 Yên Lập 20 6h30 đến 16h30, 30ph/ch
5 Thanh Sơn 25 6h30 đến 16h30, 30ph/ch
6 Ấm Thượng 20 6h30 đến 15h10, 60phút / ch
7 Cổ Tiết 2 13h00, 14h00
8 Trung Hà 5 8h30, 9h30, 10h00, 13h00, 14:00
9 Đá Chông 7 6:30, 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h
10 Tản Hồng 4 10h00, 13h00, 14h00, 15h00
11 Vĩnh Yên 3 11h00, 13h, 14h30
12 Lập Thạch 15 từ 7h00 đến 16h00, 30ph/ch
13 Cao Bằng 20 từ 7h00 đến 16h00, 30ph/ch
14 Cẩm Phả 30 5h30 đến 17h30, 15ph/ch
15 Lào Cai 2 4h30, 5h
16 Hà Giang 5 4h00, 4h30, 5h00, 5h45, 6h00
17 Thái Thuỵ 3 11h30, 12h15, 13h00
18 Lạng Sơn 25 Từ 6h00 đến 16h30, 30ph/ch
19 Đại Từ 2 9h30, 10h30
20 Hưng Yên 2 11h00, 11h30
21 La Tiến 2 11h00,12h00
22 Hưng Hà 3 10h45, 14h00, 14h30
23 Quỳnh Côi 8 từ 7h00 đến 16h00, 40ph/ch
24 Kiến Xương 2 9h30, 10h30
25 Kim Sơn 3 9h30, 11h20, 13h30
26 Chăm Mát 28 Từ 6h00 đến 17h30, 30ph/ch
27 Điện Biên 2 4h00, 5h00
28 Chi Nê 2 11h30, 14h30
29 Cẩm Khê 27 từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch
30 BãI Cháy 29 từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch
31 Hoà Bình 28 từ 7h00 đến 17h00/30ph/ch
32 Thanh Thuỷ 10 từ 7h00 đến 17h00/45ph/ch
33 Cái Rồng 5 11h30, 12h30, 13h30, 14h00, 14h40
34 Lạc Sơn 2 8h10, 12h20
35 Bình Lục 3 9h00, 13h00, 15h00
36 Nghĩa Hưng 3 13h30, 13h45, 14h30
37 Nho Quan 5 6h00, 8h00, 13h00, 14h00, 15h00
38 Ninh Bình 1 9h40
39 Tân Lạc 2 8h55, 16h30
40 Cao Phong 2 9h15, 16h15
41 Chiêm Hoá 5 5h00, 6h00, 13h00, 13h30, 13h45
42 Đông Hưng 8 từ 7h00 đến 17h00, 1 tiếng/chuyến
43 Bắc Kạn 4 6h00, 12h00, 13h00, 14h00
44 Giao Thuỷ 3 7h00, 8h00, 14h00
45 Đò Quan 60 5h đến 19h00, 15 ph / ch
46 Thái Nguyên 25 6h đến 16h10, 30 ph / ch
47 Việt Trì 30 7h đến 18h00, 30 phút / ch
48 Vĩnh Tường 10 7h đến 16h, 30 phút / ch