Bảng giá xe Nissan tháng 8/2021

410

Bảng giá xe Nissan tháng 8/2021 tại Việt Nam đã xuất hiện mẫu xe đầu tiên do nhà phân phối mới – VAD đưa về Việt Nam, tuy nhiên thời iddemer này hãng cũng vẫn đang duy trì việc phân phối các phiên bản cũ.

Bảng giá xe Nissan tháng 8/2021 tại Việt Nam: