Bảng giá xe Toyota tháng 05/2020

598
Bảng giá xe Toyota tháng 05 năm 2020 mới nhất
Dòng xe Toyota Động cơ/hộp số Giá xe niêm yết (triệu đồng)
Yaris G 1.5L – CVT 650
Vios G 1.5L – CVT 570
Vios E (7 túi khí) 1.5L – CVT 540
Vios E (3 túi khí) 1.5L – CVT 520
Vios E (7 túi khí) 1.5L – MT 490
Vios E (3 túi khí) 1.5L – MT 470
Corolla Altis E 1.8L – 6MT 697
Corolla Altis E 1.8L – CVT 733
Corolla Altis G 1.8L – CVT 791
Corolla Altis V 2.0L – CVT 889
Corolla Altis V Sport 2.0L – CVT 932
Camry Q 2.5L – 6AT 1235
Camry G 2.5L – 6AT 1161
Camry E 2.0L – 6AT 1029
Innova E 2.0L – 5MT 771
Innova G 2.0L – 6AT 847
Innova V 2.0L – 6AT 971
Innova Venturer 2.0L – 6AT 879
Land Cruiser VX 4.7L – 6AT 4.030 (mới)
Toyota Land Cruiser Prado 2.7L – 6AT 2.340 (mới)
Fortuner V 4×4 2.7L – 6AT 1.308
Fortuner 2.7 4×4 6AT – 6AT 1.236
Fortuner 2.7 4×2 TRD 1,199
Fortuner V 4×2 2.7L – 6AT 1.150
Fortuner G 4×2 2.4L – 6MT 1.033
Fortuner 2.4 4×2 AT 2.4L – 6AT 1.096
Fortuner 2.4 4×2 MT 2.4L – 6 MT 1.033
Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) 6AT 1.236
Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) 6 MT 1.150
Fortuner 2.8V 4×4 2.8L-6AT 1.354
Hilux 2.4E 4×2 AT 2.4L – 6AT 695
Hilux 2.4G 4×4 MT 2.4L – 6MT 793
Hilux 2.8G 4×4 AT 2.8L – 6AT 826
Hilux 2.4E 4×2 MT (mới) 622
Hiace Động cơ dầu 3.0L- 5MT 999
Alphard 3.5L – 6AT 4.038
Avanza 1.3 MT 544
Avanza 1.3 AT 612
Rush 1.5L – AT 668
Wigo 1.2 MT 1.2L – MT 345
Wigo 1.2 AT 1.2L – AT 405