Bảng giá xe Volkswagen tháng 7/2021

337

Bảng giá xe Volkswagen tháng 7/2021 tại Việt Nam không có nhiều thay đổi do thời điểm này nhà phân phối không có thêm các mẫu xe nào, các mẫu Teramond và T-Cross chưa có thông tin nào mới.

Bảng giá xe Volkswagen tháng 7/2021 tại Việt Nam: