Lịch xe chạy từ Bến xe Lương Yên đi các tỉnh

1799

TUYẾN

Giờ

BẾN ĐẾN

xuất bến

HẢI PHÒNG

Tam Bạc

từ 5h00 đến 21h00, 10phút/chuyến

An Lão

08h35, 11h25, 15h05, 16h25, 17h45, 21h15

HẢI DƯƠNG

7h30, 9h00, 9h45,

Thanh Hà

Thanh Hà

14h00, 16h00, 16h45

Ninh Giang

12h45

HƯNG YÊN

Cống Tráng

11h30

Phố Giác

8h30

TX Hưng Yên

9h00, 9h15, 16h00, 16h30

QUẢNG NINH

Bãi Cháy

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Cẩm Phả

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Móng Cái

04h30, 6h00, 6h30, 7h00, 7h30, 8h00, 9h00, 17h30, 19h00, 20h00, 20h30, 20h45, 21h00, 18h00

HÀ GIANG

Xín Mần

03h00

VĨNH PHÚC

Yên Lạc

15h00

PHÚ THỌ

TX Phú Thọ

13h15

LẠNG SƠN

TP L.Sơn

từ 5h00 đến 18h30, 15 phút/chuyến

Đồng Đăng

8h40, 9h10, 11h20, 17h15, 17h45

Tân Thanh

8h00, 5h40, 12h45, 14h50

Hữu Lũng

12h15, 13h30, 14h00

THÁI NGUYÊN

Định Hoá

14h00

BẮC KẠN

Chợ Đồn

13h15

TX B.Kạn

12h15

CAO BẰNG

TX Cao Bằng

5h30, 6h00, 6h45, 7h30, 8h15, 9h00, 9h45, 10h30

BẮC GIANG

Hiệp Hoà

7h00 (T2,3,4,5), 9h00 (T2,3,4,5), 10h20, 15h50, 17h20 (T6,7,CN), 16h00 (T6,7,CN)

Sơn Động

6h00, 9h30, 11h50, 13h30

TX Bắc Giang

09h30, 16h30

THÁI BÌNH

TP Thái Bình

từ 5h30 đến 18h00, 30 phút/chuyến

Hưng Hà

14h20

NAM ĐỊNH

Xuân Trường

7h15, 12h30, 13h20, 14h00, 15h45, 16h30

NINH BÌNH

Kim Sơn

12h30

THANH HOÁ

Bỉm Sơn

14h00

BX Nam

13h00

Sầm Sơn

09h00, 11h00

Nga Sơn

13h30

NGHỆ AN

TP Vinh

11h00

TP.HỒ CHÍ MINH

BX Miền Đông

5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00, 8h45

QUẢNG BÌNH

Ba Đồn

17h30, 02 ngày/chuyến

Đồng Hới

18h30

QUẢNG TRỊ

Đông Hà

17h30

Đông Hà

16h30

GIA LAI

Đức Long

7h45, 02 ngày/chuyến

Các tuyến xe buýt kế cận

TUYẾN

Giờ

BẾN ĐẾN

xuất bến

BẮC NINH-204

BX Đông Côi

từ 5h00 đến 20h00, 15-20 phút/chuyến

BẮC GIANG-203

BX Bắc Giang

từ 5h00 đến 18h30, 10-15 phút/chuyến

HẢI DƯƠNG-202

BX Hải Dương

từ 5h00 đến 19h00, 10-15 phút/chuyến

HƯNG YÊN-205

BH Bán Nguyệt

từ 5h00 đến 20h00, 10-15 phút/chuyến

Lịch xe chạy từ bến lương yên đi các tỉnh

TUYẾN

Giờ

BẾN ĐẾN

xuất bến

HẢI PHÒNG

Tam Bạc

từ 5h00 đến 21h00, 10phút/chuyến

An Lão

08h35, 11h25, 15h05, 16h25, 17h45, 21h15

HẢI DƯƠNG

7h30, 9h00, 9h45,

Thanh Hà

Thanh Hà

14h00, 16h00, 16h45

Ninh Giang

12h45

HƯNG YÊN

Cống Tráng

11h30

Phố Giác

8h30

TX Hưng Yên

9h00, 9h15, 16h00, 16h30

QUẢNG NINH

Bãi Cháy

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Cẩm Phả

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Móng Cái

04h30, 6h00, 6h30, 7h00, 7h30, 8h00, 9h00, 17h30, 19h00, 20h00, 20h30, 20h45, 21h00, 18h00

HÀ GIANG

Xín Mần

03h00

VĨNH PHÚC

Yên Lạc

15h00

PHÚ THỌ

TX Phú Thọ

13h15

LẠNG SƠN

TP L.Sơn

từ 5h00 đến 18h30, 15 phút/chuyến

Đồng Đăng

8h40, 9h10, 11h20, 17h15, 17h45

Tân Thanh

8h00, 5h40, 12h45, 14h50

Hữu Lũng

12h15, 13h30, 14h00

THÁI NGUYÊN

Định Hoá

14h00

BẮC KẠN

Chợ Đồn

13h15

TX B.Kạn

12h15

CAO BẰNG

TX Cao Bằng

5h30, 6h00, 6h45, 7h30, 8h15, 9h00, 9h45, 10h30

BẮC GIANG

Hiệp Hoà

7h00 (T2,3,4,5), 9h00 (T2,3,4,5), 10h20, 15h50, 17h20 (T6,7,CN), 16h00 (T6,7,CN)

Sơn Động

6h00, 9h30, 11h50, 13h30

TX Bắc Giang

09h30, 16h30

THÁI BÌNH

TP Thái Bình

từ 5h30 đến 18h00, 30 phút/chuyến

Hưng Hà

14h20

NAM ĐỊNH

Xuân Trường

7h15, 12h30, 13h20, 14h00, 15h45, 16h30

NINH BÌNH

Kim Sơn

12h30

THANH HOÁ

Bỉm Sơn

14h00

BX Nam

13h00

Sầm Sơn

09h00, 11h00

Nga Sơn

13h30

NGHỆ AN

TP Vinh

11h00

TP.HỒ CHÍ MINH

BX Miền Đông

5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00, 8h45

QUẢNG BÌNH

Ba Đồn

17h30, 02 ngày/chuyến

Đồng Hới

18h30

QUẢNG TRỊ

Đông Hà

17h30

Đông Hà

16h30

GIA LAI

Đức Long

7h45, 02 ngày/chuyến

Các tuyến xe buýt kế cận

TUYẾN

Giờ

BẾN ĐẾN

xuất bến

BẮC NINH-204

BX Đông Côi

từ 5h00 đến 20h00, 15-20 phút/chuyến

BẮC GIANG-203

BX Bắc Giang

từ 5h00 đến 18h30, 10-15 phút/chuyến

HẢI DƯƠNG-202

BX Hải Dương

từ 5h00 đến 19h00, 10-15 phút/chuyến

HƯNG YÊN-205

BH Bán Nguyệt

từ 5h00 đến 20h00, 10-15 phút/chuyến