Mức phạt với hành vi bỏ chạy khi cảnh sát giao thông dừng xe

171

Bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, loại phương tiện mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Loại phương tiện

Mức phạt

Hình thức phạt bổ sung

Căn cứ

Xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX:

– Từ 01 – 03 tháng.

– Từ 02 – 04 tháng với trường hợp gây tai nạn.

Điểm b khoản 5 Điều 5
Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng

 

Tước quyền sử dụng GPLX:

– Từ 01 – 03 tháng.

– Từ 02 – 04 tháng với trường hợp gây tai nạn.

Điểm g khoản 4 Điều 6
Máy kéo, xe máy chuyên dùng Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng):

– Từ 01 – 03 tháng.

– Từ 02 – 04 tháng với trường hợp gây tai nạn.

Điểm d khoản 5 Điều 7
Xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe thô sơ khác Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng Điểm b khoản 2 Điều 8
Điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng Điểm a khoản 2 Điều 10
Đi bộ Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng Điểm c khoản 1 Điều 9
  Infographic: 4 lỗi vi phạm giao thông có thể bị tước bằng lái xe đến 2 năm