Người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt hành chính lên đến 1.000.000 đồng?

345

Cho tôi hỏi: Mức phạt tiền với người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định là bao nhiêu? Mong được tư vấn.

Mức phạt tiền với người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định là bao nhiêu?

Điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm g khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với người có hành vi điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định như sau:

Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

b) Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định;

c) Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;

d) Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ;

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

Theo quy định nêu trên, mức phạt tiền với người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Người có hành vi điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định có bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không?

Điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm c khoản 35 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về các hình thức xử phạt bổ sung khi xử phạt người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b, điểm e, điểm i khoản 3; điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Theo quy định nêu trên, người có hành vi điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định ngoại bị xử phạt vi phạm hành chính không thuộc trường hợp có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái.

Trưởng Công an cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định không?

Điểm b khoản 3 Điều 76 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 28 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an cấp xã như sau:

Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng, phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động có quyền:

Mức phạt tiền tối đa với người có hành vi điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định là 1.000.000 đồng.

Theo quy định nêu trên, Trưởng Công an cấp xã khi phát hiện người điều khiển xe mô tô đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định có quyền xử phạt vi phạm hành chính với hành vi này.

Trân trọng!